KNLTB Vlag

Overzicht nevenfuncties bondsbestuur

Alle bestuursfuncties binnen de KNLTB zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet. Hieronder staat een overzicht van de nevenfuncties die de verschillende Bondsbestuurders vervullen. 

BONDSBESTUUR - OVERZICHT NEVENFUNCTIES

Roger Davids, Voorzitter:

 • Eigenaar Hypolite Marketing & Advies
 • Oprichter en vrijwilliger bij Groene Marketeers

Wolfgang Born, Penningmeester:

 • Adviseur EJA International
 • Adviseur Stichting Ondernemersklankbord

Marchien van Doorn, Secretaris/Verenigingszaken:

 • Eigenaar MarchienVanDoorn interim- en programma management
 • Lid van de raad van advies PAZIO (platform voor zorg en welzijn)

Peter Hendriks, Bestuurslid Toptennis (Vice-voorzitter):

 • CFO 227Search
 • Eigenaar H5 investments
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Peerwith.com
 • Treasurer International Publishers Rights Organisation (IPRO) 
 • Adviseur ContentEdnet, Stipp, Atlantis Press

Michael van der Knoop, Bestuurslid Padel: 

 • CEO/DGA Eezeebee B.V., Nijkerk

Manfred de Kok, Bestuurslid Juridische Zaken:

 • Hoofd juridische zaken Klépierre Management Nederland B.V.
 • Lid Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU)
 • Bestuurslid Vereniging Vastgoed Juristen (V.V.J.)

Mariette Verbruggen, Bestuurslid Wedstrijdtennis:

 • Global Communications Director Cargill Cocoa & Chocolate

Gerelateerd aan deze pagina

Bondsbestuur

Bondsbestuur