KNLTB Vlag (1)

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

Het Bondsbestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf natuurlijke personen. Het aantal Bondsbestuursleden wordt met inachtneming van dit minimumaantal door het Bondsbestuur zelf bepaald. De voorzitter wordt door de Ledenraad in functie benoemd. Het Bondsbestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige Bondsbestuursleden. Het Bondsbestuur verdeelt in onderling overleg de functies (met uitzondering van de voorzittersfunctie) en de werkzaamheden.

V.l.n.r.: Peter Hendriks, Eric Wilborts, Marchien van Doorn, Roger Davids, Wolfgang Born, Mariette Verbruggen, Steven Bannink

Het Bondsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Roger Davids
Aandachtsgebied: Personeel & Organisatie, Strategie, Juridische zaken, Alg. en Int. vertegenwoordiging, NOC*NSF, Landelijke Overheid, Public Affairs.

Bestuurslid Toptennis: Eric Wilborts
Aandachtsgebied: Talentherkenning - en ontwikkeling, Bondsjeugdopleiding,
Jong Oranje, Davis Cup, Fed Cup, Topveteranentennis, Toprolstoeltennis,
Leraren-,trainers-, coachesopleidingen, Internationale toernooien en-kalender,
Doping, Medische Zaken (Top/Jeugdtennis), Organisatiecultuur.

Penningmeester: Wolfgang Born
Aandachtsgebied: Financiën Governance/Compliance, Integriteit/Handhaving.

Secretaris: Peter Hendriks
Aandachtsgebied: Bestuurlijke aangelegen­heden, Ceremoniële,
protocollaire, representatieve zaken, Beheer Nederlands Tennis Erfgoed.

Bestuurslid Verenigingstennis: Marchien van Doorn
Aandachtsgebied: Verenigingsadvisering, Ledenwerving- en behoud,
Verenigings­vrijwilligers, Accommo­datieadvisering,
Padel
Relatie­beheer Medische Zaken (Verenigingstennis), Gehan­dicaptentennis
(Verenigingstennis), Tennisparticipatie/-innovatie, Maatschap­pelijke verantwoordelijkheid

Bestuurslid Algemene Zaken: Mariette Verbruggen
Aandachtsgebied: Marketing, Communicatie Commerciële zaken/ sponsoring,
Grote evenementen.

Bestuurslid Wedstrijdtennis: Steven Bannink
Aandachtsgebied: Competitie, Toernooien, Speelsterktesysteem, Arbitrage,
Spelregels en wedstrijdtennisreglementen, Eredivisie (gemengd).

Bestuurslid Padel: Bart Keuper
Aandachtsgebied: Padel

Rooster van aftreden:

Naam Bondsbestuurslid:Datum herbenoeming:Datum einde maximale totale
termijn van 9 jaar:
Roger DavidsNajaar 2022Najaar 2026
Peter HendriksNajaar 2022Najaar 2026
Wolfgang BornVoorjaar 2023Voorjaar 2025
Steven BanninkNajaar 2020Najaar 2023
Marchien van DoornVoorjaar 2023Voorjaar 2027
Bart KeuperVoorjaar 2023Voorjaar 2029
Mariette VerbruggenVoorjaar 2022Voorjaar 2028
Eric Wilborts Najaar 2020Najaar 2025